Smaller Default Larger

Πεπραγμένα 2ου ΔΜ&ΔΣ του ΤΨΤΜ της ΑΘΣΒ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ Β΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΟΛΟΥ

 

Το "νέο αίμα" της Βυζαντινομουσικολογίας ..."βράζει" στο Βόλο.

 

 

Της Ζωής Ναούμ,

Γραμματέως του ΤΨΤΜ της ΑΘΣΒ

 

     Τρείς συνεδριακές ημέρες πλήρεις συμμετοχών, επιστημονικού ενδιαφέροντος, ερευνητικών αποτελεσμάτων και προτάσεων, τόσο περί την ψαλτική και την καθ ημάς μουσική τέχνη και επιστήμη, όσον και περί την δυνατότητα διεπιστημονικών δράσεων και συνεργασιών, μας οδήγησαν σήμερα στην ολοκλήρωση των εργασιών του 2ου Διεθνούς Μουσικολογικού και Διεπιστημονικού Συνεδρίου του Τομέα Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, με τίτλο «Από χορού και ομοθυμαδόν».

    Περί των πορισμάτων και των αποτελεσμάτων καθώς επίσης και για τις συγκεκριμένες προτάσεις που τέθηκαν και καταγράφηκαν στις εργασίες της στρογγυλής τράπεζας με την οποία και έκλεισαν οι εργασίες του φετινού συνεδρίου, και εν πολλοίς αποτελούν τον απολογισμό, συνοψίζουν τα πορίσματα και οριοθετούν τις δραστηριότητες και την θεματική του επόμενου συνεδρίου το οποίο ευελπιστούμε να οργανώσουμε την επόμενη χρονιά, θα υπάρξει ίσως εκτενής επίσημη αναφορά στις προσεχείς ανακοινώσεις και την ιστοσελίδα του Τομέα, μαζί με αναλυτική και εξατομικευμένη αναφορά στις ανακοινώσεις που έγιναν κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου και βεβαίως στα προς έκδοση πρακτικά.

      Αυτό στο οποίο θα θέλαμε ιδιαίτερη μνεία να κάνουμε, εκτός βέβαια από την παρουσία των αξιοτίμων καθηγητών η οποία πάντα προσδίδει κύρος και επιστημονική εγκυρότητα και σφραγίδα σε ένα συνέδριο, την ενεργή παρουσία και δραστηριότητα σε αυτό ενός ικανού αριθμού νέων επιστημόνων, μεταπτυχιακών φοιτητών και διδακτόρων, τέκνων των τέκνων μεγάλων διασκάλων που αποτελούν την πολλά υποσχόμενη νέα γενεά επιστημόνων της υπέρτατης αυτής Βυζαντινής επιστήμης και τέχνης.

    Από τις πραγματικά αξιόλογες ανακοινώσεις τους ακούστηκαν προτάσεις και θέσεις για ζητήματα Παιδαγωγικής, κατατέθηκε Ιστορική και Μουσικολογική έρευνα και αναλυτική αναφορά σε μουσικούς χειρόγραφους κώδικες με μορφολογική ανάλυση, Λαογραφικές και Βιογραφικές μελέτες στα έργα και τις ημέρες Μελωδών, Ψαλτών και διδασκάλων, ανθρωπολογική εξέταση διαχρονικών ζητημάτων του χώρου, ενδελεχής έρευνα για την σχετική δισκογραφική δραστηριότητα της εποχής των 78 στροφών και το σχετικό ανιχνευθέν υλικό. Γίναμε μέτοχοι μιας νέας αντιμετώπισης, μιας εύρωστης καταγραφής και αντιμετώπισης, μιας πραγματικά «φρέσκιας ματιάς» επί πραγματικά «παλαιών ζητημάτων».

    Οι νέοι μουσικολόγοι υπήρξαν εντυπωσιακά καλά προετοιμασμένοι, οι εργασίες τους και οι ανακοινώσεις ομολογουμένως πολύτιμες και άξιες ιδιαίτερης αναφοράς, η ενδελεχής και πολύκοπη έρευνά τους υπόσχεση για την εξέλιξη και την καλή αύξηση της επιστήμης, και η ενεργή παρουσία τους σε ένα επιστημονικό συνέδριο, η ανταπόδωση των κόπων της φροντίδας και των προσπαθειών των διδασκάλων τους, και δίκαια ας καμαρώνουν αυτοί για τους αγλαούς καρπούς της αμπέλου τους!!!

     Ευελπιστούμε να τους συναντούμε και να τους έχουμε σε επόμενα ανάλογα συνέδρια και στο επόμενο δικό μας, ως υπόσχεση ελπίδα και εγγύηση για την εξέλιξη της επιστήμης και της ανάδειξης νέων επιστημόνων, της «καλής αύξησης» της γνώσεως και της αγαθής συνέχειας και δικαίωσης του αγώνα «των προ αυτών πνευμάτων»!!

Πρόγραμμα του 2ου ΔΜκΔΣ του ΤΨΤΜ της ΑΘΣΒ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΤΗΕ PROGRAMME OF THE VOLOS' MUSICOLOGICAL CONFERENCE 


  

2ο Διεθνές Μουσικολογικό και Διεπιστημονικό Συνέδριο

του Τομέα Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας 

της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου

Βόλος, 9 - 11 Ιουνίου 2016

Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας – Μελισσιάτικα Βόλου

 

"Από Χορού και Ομοθυμαδόν" - Εξελίξεις και Προοπτικές

της Διεπιστημονικής Έρευνας για την Ψαλτική

 

 


Υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού


 

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου

μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε από

Ε  Δ  Ω.

Ι.Κουκουζέλης κ' Χερουβικός Ύμνος


Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας

τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου


Ἐκδοτικὴ Δημητριάδος - Βόλος 2016

Σειρά: τψτμ - κχκ «ἔκπαλαι» α΄.

 

 

Κωνσταντίνου Χαριλ. Καραγκούνη

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ

 

Εἰσήγηση στὸ Συνέδριο:

"Byzantine Music in the Middle Ages. Tradition and Reform"

ποὺ διοργάνωσε τὸ "Ἰνστιτοῦτο τῆς Δανίας στὴν Ἀθήνα"

Ἀθήνα, 11-14 Νοεμβρίου 1993

 

 

 

 

 


 Τὴν ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση τῆς εἰσηγήσεως

μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ να κατεβάσετε δωρεὰν,

κάνοντας "κλὶκ" στὸν ἑξῆς σύνδεσμο:

 https://drive.google.com/file/d/0B7Ikc0yf0btmX0g0VHFmblM5RGc/view?ths=true 


 

 

Ἠλεκτρονικὲς Ἐκδόσεις ΚΧΚ


Ἠλεκτρονικὲς Ἐκδόσεις ΚΧΚ


 

Στὸν παρόντα τόπο θὰ ἀναρτῶνται οἱ Ἠλεκτρονικὲς Ἐκδόσεις ἔργων

τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Τομέα ΨΤΜ τῆς ἈΘΣΒ, Κωνσταντίνου Χαριλ. Καραγκούνη.

Οἰκονομικὰ Θέματα Β' ΔΜΔΣ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

τοῦ 2ου Διεθνοῦς Μουσικολογικοῦ καὶ Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου

 

τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας 

 

τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου

 


 

"Ἀπὸ Χοροῦ καὶ Ὁμοθυμαδόν"

 

Ἐξελίξεις καὶ Προοπτικὲς

 

τῆς Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας γιὰ τὴν Ψαλτική

 


 

Ἡ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ 2ου ΔΜ&ΔΣ, τὸ ὁποῖο διοργανώνει ὁ Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου διευκρινίζει, ὅτι τὸ δικαίωμα συμμετοχῆς στὸ Συνέδριο ἀφορᾶ κυρίως στὰ κόστη φιλοξενίας καὶ διατροφῆς καὶ ὅτι ὁ Τομέας δὲν σκοπεύει νὰ κερδοσκοπήσει σὲ βάρος τῶν Συνέδρων, γι' αὐτὸ καὶ δίνονται ἐναλλακτικὲς λύσεις (βλ. παρακάτω). Ἔτσι, ἐὰν κάποιος σύνεδρος δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ κάνει χρήση τῶν σχετικῶν παροχῶν φιλοξενίας (διανυκτερεύσεις, γεύματα κλπ), μπορεῖ νὰ ἀπευθυνθεῖ στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπή, ὥστε νὰ ἔχει ἀντίστοιχα μειωμένο κοστολόγιο. :

       1. Συμμετοχὴ (πλήρης) μὲ διαμονὴ σὲ δίκλινο δωμάτιο καὶ διατροφή:  120,00 Ε.
       2. Συμμετοχὴ (πλήρης) μὲ διαμονὴ σὲ μονόκλινο δωμάτιο καὶ διατροφή:  140,00 Ε.
       3. Συμμετοχὴ χωρὶς έξασφαλισμένη διαμονή:  80,00 Ε.
       4. Συμμετοχὴ μὲ έξασφαλισμένη διαμονή σὲ δίκλινο, χωρὶς διατροφή:  80,00 Ε.
       5. Συμμετοχὴ μὲ έξασφαλισμένη διαμονή σὲ μονόκλινο, χωρὶς διατροφή:  100,00 Ε.
       6. Συμμετοχὴ χωρὶς διαμονὴ καὶ χωρὶς διατροφή, μὲ φάκελο συνεδρίου καὶ καφέδες:  40,00 Ε.
       7. Συμμετοχὴ μέσῳ σκάιπ, μὲ φάκελο συνεδρίου καὶ ταχυδρομικὴ ἀποστολή του στὸν συμμετέχοντα:  40,00 Ε (καλύπτει καὶ τὰ ἔξοδα ἀποστολῆς σὲ Ἑλλάδα καὶ ἐξωτερικό).

 

Περὶ τῶν Πρακτικῶν τῶν Συνεδρίων

Τὰ ἔντυπα Παρακτικὰ τοῦ 1ου Συνεδρίου (2014) διατίθενται ἔναντι 25,00 Ε (ἔγχρωμη ψηφιακὴ ἐκτύπωση) ἢ 20,00 Ε (ἀσπρόμαυρη ψηφιακὴ ἐκτύπωση), σὺν τὰ ἔξοδα ἀποστολῆς, ἂν ὑπάρχουν, καὶ ὅποιος ἐπιθυμεῖ μπορεῖ νὰ παραγγείλει ὅσα ἀντίτυπα θέλει, προπληρώνοντάς τα.

Στὶς ἴδιες τιμὲς προβλέπεται νὰ διατεθοῦν καὶ τὰ ἔντυπα Πρακτικὰ τοῦ 2ου (τρέχοντος) Συνεδρίου, καὶ ὅποιος ἐπιθυμεῖ μπορεῖ, ἐπίσης, νὰ παραγγείλει ὅσα ἀντίτυπα θέλει, προπληρώνοντας αὐτά.

 

Παρακαλοῦμε:

-  Ἡ κατάθεση τῶν χρημάτων θὰ πρέπει νὰ γίνει στὸν τραπεζικὸ λογαριασμό, ὁ ὁποῖος θὰ σᾶς ἀποσταλλεῖ μὲ e-mail:

-  Κατὰ τὴν τραπεζικὴ καταβολὴ τοῦ ποσοῦ συμμετοχῆς σας, σημειώστε σαφῶς καὶ ἀκριβῶς (μὲ βάση τὴν ὑπάρχουσα λατινικὴ ἀρίθμηση, i, ii, iv, viii κλπ), ποιό πακέτο συμμετοχῆς ἐπιθυμεῖτε.

-  Γιὰ τὴν παραγγελία Πρακτικῶν, ἐὰν μὲν καταβάλετε τὸ ἀντίτιμο στὴν ἴδια κατάθεση μὲ τὸ ποσόν συμμετοχῆς στὸ συνέδριο, σημειῶστε σαφῶς καὶ ἀκριβῶς α) τὸ ποσόν ποὺ καταβάλετε γιὰ τὰ Πρακτικά, β) γιὰ ποιόν ἀπὸ τοὺς Τόμους ἐνδιαφέρεστε (τοῦ Α' ἢ τοῦ Β' Συνεδρίου) καὶ γ) τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀντιτύπων, ποὺ ἐπιθυμεῖτε. ΠΑΝΤΩΣ, ΘΑ ΜΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕ ΠΟΛΥ ΕΑΝ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ.

 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ