Ἠλεκτρονικὰ Πρακτικὰ τοῦ 1ου ΔΔΜΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ΑΘΣ Βόλου

Κατηγορία: menu articles
Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015 19:32
Εμφανίσεις: 5358

 


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
1ο Διεθνὲς Διεπιστημονικὸ Μουσικολογικὸ Συνέδριο
«Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη ὡς Αὐτόνομη Ἐπιστήμη: Ἐπιστημονικοὶ Κλάδοι – Συναφῆ Ἐπιστημονικὰ Ἀντικείμενα – Διεπιστημονικὲς Συνεργασίες, Διαθεματικότητα καὶ Διάδραση.»

 
     Ἀγαπητοὶ φίλοι τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, μὲ χαρὰ σᾶς ἀνακοινώνουμε ὅτι στοὺς παρακάτω συνδέσμους θὰ μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὰ ἠλεκτρονικὰ Πρακτικὰ τοῦ 1ου Διεθνοῦς καὶ Διεπιστημονικοῦ Μουσικολογικοῦ Συνεδρίου γιὰ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη ὡς αὐτόνομη ἐπιστήμη, τὸ ὁποῖο πραγματοποιήθηκε μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία στὸν Βόλο ἀπὸ τὴν Κυριακὴ 29/6/2014 μέχρι τὴν Πέμπτη 3/7/2014.
α. Τόμος Περιλήψεων καὶ Βιογραφικῶν Σημειωμάτων Εἰσηγητῶν (Ἑλληνικά).
http://speech.di.uoa.gr/IMC2014/
http://speech.di.uoa.gr/IMC2014/abstracts-gr.html
http://speech.di.uoa.gr/IMC2014/pdf/IMC2014-Book%20of%20Abstracts-GR.pdf 
 
 
 β. Τόμος Περιλήψεων καὶ Βιογραφικῶν Σημεωμάτων Εἰσηγητῶν (Ἀγγλικά).
http://speech.di.uoa.gr/IMC2014/
http://speech.di.uoa.gr/IMC2014/abstracts.html
 http://speech.di.uoa.gr/IMC2014/pdf-en/IMC2014-Book%20of%20Abstracts.pdf
 
γ. Τόμος Εἰσηγήσεων.

http://speech.di.uoa.gr/IMC2014/proceedings.html

 

http://speech.di.uoa.gr/IMC2014/pdffull/IMC2014%20Proceedings.pdf

 

 

Τὰ ἔντυπα Παρακτικὰ τοῦ 1ου Συνεδρίου (2014) διατίθενται ἔναντι 25,00 Ε (ἔγχρωμη ψηφιακὴ ἐκτύπωση) ἢ 20,00 Ε (ἀσπρόμαυρη ψηφιακὴ ἐκτύπωση), σὺν τὰ ἔξοδα ἀποστολῆς, ἂν ὑπάρχουν, καὶ ὅποιος ἐπιθυμεῖ μπορεῖ νὰ παραγγείλει ὅσα ἀντίτυπα θέλει, προπληρώνοντάς τα.